Εθελοντικό πρόγραμμα στη Μασσαλία

  • από

Τύπος: εθελοντικό πρόγραμμα
Πού; Marseille, Γαλλία
Ποιοι; 1 άτομα 18-30 ετών
Πότε; Φεβρουάριος/Μάρτιος – Δεκέμβριος 2022 (9 μήνες)

Τίτλος προγράμματος: “You ‘re UP”

Προθεσμία: 02/02

Κατά την συμμετοχή του στο συγκεκριμένο εθελοντικό πρόγραμμα, το άτομο θα απασχολείται στον οργανισμό Parcours Le Monde. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος το άτομο θα συνεργάζεται με εθελοντές από άλλες χώρες και πολιτισμούς και  θα υποστηρίζει τις καθημερινές δραστηριότητες του οργανισμού.

Ενδεικτικά, ορισμένες από τις κύριες δραστηριότητες είναι:

  • Workshops αγγλικών: κάθε εβδομάδα η ομάδα εθελοντών/ριών θα διοργανώνει εργαστήρια αγγλικών ανοιχτά στο κοινό για να συνομιλούν στα αγγλικά και να εξασκούν τη γλώσσα (θα μπορούν -αν θέλουν, να διοργανώσουν αντίστοιχα εργαστήρια και σε άλλες γλώσσες).
  • Language Cafes: δύο φορές το μήνα η ομάδα εθελοντών/ριών θα διοργανώνει συζητήσεις σε γλώσσες όπως γαλλικά, αγγλικά, αραβικά, ισπανικά ή οποιαδήποτε άλλη γλώσσα ενδιαφέρονται να μοιραστούν ή/και να μάθουν.
  • Forum Intex: η ομάδα των εθελοντών μαζί με τα άτομα του οργανισμού θα επισκέπτονται διάφορα μέρη της νότιας Γαλλίας ώστε να προωθήσουν εθελοντικές ευκαιρίες.
  • Επικοινωνία: θα δημιουργούν περιεχόμενο (βίντεο, άρθρα, φωτογραφίες κλπ) για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του οργανισμού.
  • Προγράμματα Erasmus+: τα άτομα θα συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα και ανταλλαγές νέων.
  • Άλλα προγράμματα: ανάλογα με τις δεξιότητες και την επιθυμία τους, τα άτομα θα συμβάλλουν στη δημιουργία και την ανάπτυξη διαφόρων projects του οργανισμού.

Συμμετέχοντας σε αυτό το πρόγραμμα, τα άτομα θα αναπτυχθούν πολύπλευρα, καθώς θα αποκτήσουν πολλές προσωπικές και επαγγελματικές δεξιότητες. Θα αποκτήσουν εμπειρία στη διοργάνωση δραστηριοτήτων, θα εξοικειωθούν με την εργασία με άτομα από διαφορετικές κουλτούρες, θα γίνουν πιο ανεξάρτητα και ανοιχτά, θα εξασκήσουν γαλλικά και αγγλικά.

για πληροφορίες στο email: volunteer@hellenicyouthparticipation.com

και αιτήσεις συμμετοχής: εδώ

Σημειώσεις:

Εάν έχεις ήδη συμμετάσχει ως εθελοντής/εθελόντρια σε κάποιο πρόγραμμα EVS/ESC τότε δεν μπορείς να συμμετάσχεις στο παρόν πρόγραμμα.

Γλώσσα εργασίας: Γαλλικά (είναι απαραίτητα) & Αγγλικά
Καλύπτονται : 100% διαμονή και διατροφή καθ’όλη την διάρκεια του προγράμματος, μαθήματα γλώσσας (είτε ψηφιακά είτε δια ζώσης), ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μηνιαίο χρηματικό ποσό για κάλυψη προσωπικών αναγκών και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων μέχρι το ύψος που ορίζεται από το πρόγραμμα, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων European Solidarity Corps.