Εθελοντικό πρόγραμμα στο Kultur Vor Ort, 9 μήνες, Γερμανία

  • από

Τύπος: εθελοντικό πρόγραμμα
Πού; Βρέμη, Γερμανία
Ποιοι; 1 άτομο 18-30 ετών
Πότε; Μάρτιος 2022 – Φεβρουάριος 2023

Τίτλος προγράμματος: “ESC at Kultur Vor Ort”

Προθεσμία: 01/02

Το άτομο που θα επιλεγεί για να το συγκεκριμένο εθελοντικό πρόγραμμα θα απασχολείται στον οργανισμό “Kultur Vor Ort e.V”, ο οποίος στοχεύει στην ενδυνάμωση παιδιών και νέων μέσω της τέχνης. Ο οργανισμός ασχολείται κυρίως με παιδιά 7-16 ετών αλλά και με νέα άτομα με λιγότερες ευκαιρίες (κυρίως μετανάστες/τριες). Με την συμμετοχή του στο πρόγραμμα, το άτομο θα υποστηρίζει τον οργανισμό στις καθημερινές εργασίες, ως μέλος της ομάδας.

Οι κύριες ασχολίες των εθελοντών είναι:

  • Η εργασία με ομάδες παιδιών σε καλλιτεχνικά εργαστήρια.
  • Η υποστήριξη και η καθοδήγηση των παιδιών στις προσωπικές και ομαδικές καλλιτεχνικές εργασίες τους.
  • Η συμμετοχή σε προγράμματα σε συνεργασία με άλλους οργανισμούς.
  • Ο προγραμματισμός και η διοργάνωση εκδηλώσεων, σε συνεργασία με άλλους εθελοντές, για την τοπική κοινότητα.

Το άτομο που θα συμμετέχει θα έχει την ευακιρία:

  • Να συνεργάζεται με άτομα από διαφορετικές κουλτούρες.
  • Να συμμετέχει σε όλα τα καλλιτεχνικά projects και τα φεστιβάλ που διοργανώνει ή συμμετέχει ο οργανισμός.
  • Να αποκτήσει βασικές γνώσεις τεχνών όπως ο πυλός, τα έργα με ξύλο, η γλυπτική, η ψηφιακή εκτύπωση κά.
  • Να μάθει να συνεργάζεται με διαφορετικά άτομα και να μάθει να συνεργάζεται με τις αρχές της μη βίαιης επικοινωνίας.
  • Να αναπτύξει τις προσωπικές του ιδέες και να τις εφαρμόσει, με την υποστήριξη του οργανισμού.

Για την συμμετοχή σου στο πρόγραμμα δεν είναι απαραίτητη προηγούμενη εμπειρία, είναι σημαντικό να έχεις υπομονή και όρεξη για μάθηση!

για πληροφορίες στο email: volunteer@hellenicyouthparticipation.com

και αιτήσεις συμμετοχής: εδώ

Σημειώσεις:

Εάν έχεις ήδη συμμετάσχει ως εθελοντής/εθελόντρια σε κάποιο πρόγραμμα EVS/ESC τότε δεν μπορείς να συμμετάσχεις στο παρόν πρόγραμμα.

Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά και Γερμανικά (βασικό επίπεδο)
Καλύπτονται : 100% διαμονή και διατροφή καθ’όλη την διάρκεια του προγράμματος, μαθήματα γλώσσας (είτε ψηφιακά είτε δια ζώσης), ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μηνιαίο χρηματικό ποσό για κάλυψη προσωπικών αναγκών και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων μέχρι το ύψος που ορίζεται από το πρόγραμμα, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων European Solidarity Corps.