Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Νέα εκπαιδευτική ευκαιρία στην Τουρκία!

  • από
  • 31 Μαΐου, 202231 Μαΐου, 2022
Πού: Κωνσταντινούπολη
Τύπος: Ανταλλαγή Νέων( Youth Exchange)
Θέμα: Κοινωνική Ενσωμάτωση Ευάλωτων Ομάδων
Ποιοι: 5 συμμετέχοντες 18-30
1 αρχηγός αποστολής 18+
Πότε: 24 Ιουνίου με 1 Ιουλίου 2022
Τίτλος Προγράμματος: The Visual Story of Replacing ‘I’ with ‘We’