Νέο πρόγραμμα ανταλλαγής εφήβων Erasmus+!

  • από
🇪🇺Νέο πρόγραμμα ανταλλαγής εφήβων Erasmus+!
Τίτλος: “Entangled History-Children and young adults in the Holocaust”
Ποιοι; 6 άτομα ηλικίας 15-19 ετών και ένας αρχηγός ομάδας άνω των 18 ετών.
Πότε & Πού;
Μέρος Α’. 06-14.04.2022, Krzyżowa & Oświęcim, Πολωνία
Μέρος Β’. 03-09.10.2022, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
⌛️ Προθεσμία: 10/03!
Περιεχόμενο: Η γερμανο-ελληνο-πολωνική συνάντηση νέων επικεντρώνεται σε παιδιά και νέους ενήλικες που έπεσαν θύματα του Ολοκαυτώματος. Αυτή η επεξεργασία ατομικών ιστοριών συμβάλλει στην στην αύξηση της ενσυναίσθησης των νέων και αποσκοπεί στην ευαισθητοποίησή τους για το περιθωριοποιημένες ομάδες στη δική τους κοινωνία. Με βάση τη μοίρα των παιδιών και των νέων ενηλίκων στο του Ολοκαυτώματος, οι συμμετέχοντες θα ασχοληθούν με τους μηχανισμούς, τις δομές αποκλεισμού και διακρίσεων και αμφισβητούν επίσης τις τάσεις αποκλεισμού που υπάρχουν στις κοινωνίες από τις οποίες προέρχονται. Επίσης, θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφτούν το στρατόπεδο συγκέντρωσης Auschwitz-Birkenau με ξενάγηση στα ελληνική γλώσσα.
Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 275 ευρώ.
➡Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής: https://bit.ly/3hfv2ln