Τοπικά Εργαστήρια YOUTH VOYCE

  • από

Local Workshops – Youth VOYCE

🕵️‍♀️ We are searching for YOU🕵️‍♀️

📍 Are you Greek or a resident of Greece, living in Athens?

📍 Are you aged between 18 and 30?

📍 Would you like to be more active in your local community? 😊

📍 Do you want to cultivate important skills as a modern citizen of the world, such as intercultural communication, holding meaningful dialogue, critical thinking and an open mindset?

📍 Are you interested in meeting people like yourself from 9 different EU countries and building concrete solutions for the challenges faced by your community at an international event abroad?

✅ If the answers are YES! Then apply to the following Local Workshops, EKO is organizing in the context of the VOYCE project:

Workshop 1: Development of critical thinking (Friday, December 3, 2021, 17: 00-19: 30)

Workshop 2: Personal development and open-mindedness (Saturday, December 4, 2021, 12: 00-15: 00)

Workshop 3: Personal and cultural identity (Saturday, December 18, 2021, 12: 00-14: 00)

Workshop 4: Stereotypes, prejudices and intercultural communication (Saturday, December 18, 2021, 14: 30-16: 30)

For information about the program of the workshops and the rules of participation  check in the relevant Info-Pack: https://drive.google.com/file/d/1CZzPYQOVZosieTKQ4TzyUZRjRokTm58W/view?usp=sharing

To apply fill in the form below (until November 29, 2021): https://forms.gle/o1Wq3F8eEEFqLNCz5

For more information about the project VOYCE in general, check the “Teaser” Info-Kit:

https://drive.google.com/file/d/1fBUCS79CBlWxKXf_jAAXo9k6_9zSMBwV/view?fbclid=IwAR1nEb5M7j1bzl10WoZWfGzYuApQHKjXiua0N6whRJGFkHXOaITtQl2LkWk

 

Tοπικά εργαστήρια για νέους – Youth VOYCE

🕵️Σε ψάχνουμε 🕵️‍♀️

📍Είσαι 18 έως 30 ετών;

📍Ενδιαφέρεσαι να γίνεις πιο δραστήριος/α στην τοπική σου κοινότητα; 😊

📍Θέλεις να καλλιεργήσεις σημαντικές δεξιότητες ως πολίτης του κόσμου, όπως ή κριτική σκέψη, η ικανότητα επικοικοδομητικού διαλόγου, η διαπολιτισμική επικοινωνία και το ανοιχτό πνεύμα;

📍Ενδιαφέρεσαι να συναντήσεις άλλους νέους από 9 διαφορετικές χώρες της Ευρώπης και να συσχεδιάσετε λύσεις για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η νέα γενιά;

✅Αν οι απαντήσεις είναι ΝΑΙ! δήλωσε συμμετοχή στα εργαστήρια που διοργανώνει η ΕΚΟ, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος VOYCE!

Εργαστήριο 1ο: Ανάπτυξη κριτικής σκέψης (Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2021, 17:00-19:30)

Εργαστήριο 2ο: Προσωπική ανάπτυξη και καλλιέργεια ανοιχτού πνεύματος (Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου 2021, 12:00-15:00)

Εργαστήριο 3ο: Προσωπική και πολιτισιμική ταυτότητα  (Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου 2021, 12:00-14:00)

Εργαστήριο 4ο: Στερεότυπα, προκαταλήψεις και διαπολιτισμική επικοινωνία  (Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου 2021, 14:30-16:30)

Πληροφορίες για το πρόγραμμα των εργαστηρίων και τους κανόνες συμμετοχής θα βρεις στο σχετικό Info-Pack:

https://drive.google.com/file/d/1CZzPYQOVZosieTKQ4TzyUZRjRokTm58W/view?usp=sharing

Για να δηλώσεις συμμετοχή συμπλήρωσε την παρακάτω φόρμα (μέχρι τη Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2021!!): https://forms.gle/o1Wq3F8eEEFqLNCz5

Γενικές πληροφορίες για το πρόγραμμα VOYCE θα βρεις στο “Teaser” Info-Kit:

https://drive.google.com/file/d/1fBUCS79CBlWxKXf_jAAXo9k6_9zSMBwV/view?fbclid=IwAR1nEb5M7j1bzl10WoZWfGzYuApQHKjXiua0N6whRJGFkHXOaITtQl2LkWk