Υποστήριξη Erasmus+ για Οργανισμούς

Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Modules

Αναλαμβάνουμε την εξ'ολοκλήρου ανάπτυξη εκπαιδευτικών modules διαφόρων θεμάτων στα πλαίσια των ευρωπαικών προγραμμάτων erasmus+

Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Η ομάδα μας διαθέτει έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό για τις ανάγκες παροχής εκπαιδετικών σεμιναρίων/workshops/webinars

Συμβουλευτική υποστήριξη

Προσφέρουμε εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση στην διαδικασία ανάπτυξης ευρωπαικών προγραμμάτων erasmus+

Σύνταξη Ερωτημαλογίων

Αναλαμβάνουμε την δημιουργία ερευνητικών ποσοτικών και ποιοτικών ερωτηματολογίων για τις ανάγκες των προγραμμάτων erasmus+

Translate »