Υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών Erasmus Mundus 2022-2023

  • από

Τα κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών Erasmus Mundus είναι υψηλού επιπέδου ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Τα προγράμματα σχεδιάζονται και υλοποιούνται από μια διεθνή σύμπραξη ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από διάφορες χώρες παγκοσμίως.

Το Erasmus+ χρηματοδοτεί φοιτητές με υποτροφίες για να συμμετάσχουν σε αυτά τα προγράμματα. Τα ίδια τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών προσφέρουν αυτές τις υποτροφίες στους καλύτερους αιτούντες φοιτητές παγκοσμίως, στο πλαίσιο των ετήσιων γύρων αιτήσεων.

Οι υποτροφίες της ΕΕ καλύπτουν το κόστος συμμετοχής του φοιτητή ή της φοιτήτριας στο πρόγραμμα, το κόστος ταξιδιού και το επίδομα διαβίωσης.

Δραστηριότητες και αποτελέσματα

  • Τα κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών Erasmus Mundus παρέχουν 60, 90 ή 120 μονάδες ECTS. Αυτό σημαίνει ότι διαρκούν από τουλάχιστον 12 μήνες μέχρι 24 μήνες το πολύ. Η πλειονότητα των προγραμμάτων είναι διάρκειας 24 μηνών.
  • Οι σπουδές σας πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον 2 περιόδους σπουδών σε 2 χώρες (διαφορετικές από τη χώρα διαμονής σας). Τα προγράμματα προσφέρουν διάφορες εκπαιδευτικές οδούς για την εκπλήρωση αυτής της προϋπόθεσης.
  • Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών οδηγεί στην απόκτηση είτε ενός κοινού πτυχίου (δηλαδή ενιαίου τίτλου σπουδών ο οποίος εκδίδεται για λογαριασμό τουλάχιστον δύο ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της κοινοπραξίας ΕΜΚΜΠ) είτε περισσότερων πτυχίων (δηλαδή τουλάχιστον δύο πιστοποιητικών σπουδών που χορηγούνται από δύο ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της κοινοπραξίας).

📅 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 28 Φεβρουαρίου 2022

Αναλυτική λίστα με τα μεταπτυχιακά μπορείτε να δείτε εδώ:

https://www.eacea.ec.europa.eu/scholarships/emjmd-catalogue_en