Σχετικά

Τι είναι

Το University Opportunities (Uni-ties) είναι μια πλατφόρμα ανακάλυψης ευκαιριών προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης για νέους και φοιτητές!

Ποιός είναι ο στόχος

Το University Opportunities έχει ως βασικό στόχο την ενημέρωση νέων και φοιτητών για διαθέσιμες ευκαιρίες (προγράμματα ανταλλαγής νέων, σεμινάρια, εκδηλώσεις, workshops, διαγωνισμούς, κ.α.) οι οποίες συμβάλλουν στην προσωπική/επαγγελματική ανάπτυξη και εξάσκηση των δεξιοτήτων τους.

Οραματιζόμαστε τη δημιουργία μιας γενιάς νέων, πιο ενεργή, η οποία θα έχει επίγνωση των διαθέσιμων και ποικίλων ευκαιριών ανάπτυξης αλλά και τη δημιουργία ενός δικτύου αλληλοϋποστήριξης μεταξυ των παρόχων τέτοιων ευκαιριών.

Γιατί το κάνουμε

Πιστεύουμε ότι η «Πρόσβαση στις Πληροφορίες» δεν είναι προνόμιο, αλλά βασικό δικαίωμα. Παρά την αξιέπαινη ανάπτυξη της Τεχνολογίας Πληροφοριακών Επικοινωνιών, υπάρχει μια οξεία ανεπάρκεια στα επίπεδα ευαισθητοποίησης των νέων σχετικά με τις διαφορετικές ευκαιρίες που σχετίζονται με την ανάπτυξη τους.

Το Uni-ties παρέχει ελεύθερη, εύκολη και ίση πρόσβαση σε ευκαιρίες για τη νεολαία δωρεάν, ανεξάρτητα από την γεωγραφική τους θέση με στόχο την δημιουργία μιας αποτελεσματικής γέφυρας μεταξύ των ατόμων που αναζητούν ευκαιρίες και των παρόχων ευκαιριών για αμοιβαία και επωφελή ανάπτυξη μέσω της ανταλλαγής γνώσεων και πληροφοριών.