ΟΕΚΕΝ

  • από

Ο ΟΕΚΕΝ, Οργανισμός Έρευνας Και Επιμόρφωσης Νέων, αποτελεί έναν νεανικό και καινοτόμο μη κερδοσκοπικό οργανισμό, που στοχεύει στην διεύρυνση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας και στην ισότητα ευκαιριών στους τομείς επαγγελματικής αποκατάστασης. Παράλληλα, ο ΟΕΚΕΝ, αποτελεί υπέρμαχο της ακαδημαϊκής εξέλιξης και έρευνας, προωθώντας την συμμετοχή των νέων σε δραστηριότητες που διευρύνουν το γνωστικό τους επίπεδο και ετοιμάζουν την είσοδο τους στον περίπλοκο παραγωγικό κόσμο.

info@oeken.org