Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

AIESEC in Greece

Η AIESEC είναι ο μεγαλύτερος παγκόσμιος, μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός ανεξάρτητος οργανισμός που διοικείται από νέους για νέους. Εκτείνεται σε 128 χώρες και επικράτειες, αποτελείται από +70.000 ενεργά μέλη παγκοσμίως και στόχος μας είναι βελτιώνουμε τους εαυτούς μας και τις κοινωνίες γύρω μας. Μας χαρακτηρίζει ένθερμο ενδιαφέρον για τα παγκόσμια ζητήματα, την ανάπτυξη των ηγετικών ικανοτήτων, την διαπολιτισμική κατανόηση και την εμπειρική μάθηση.

Translate »