Βιώσιμες πόλεις και συμμετοχή στην Καλαμάτα

Δημοσιεύτηκε από τον/την Inter Alia NGO στις

Report Abuse

393487644_712708204223511_4735677878345442524_n393487644_712708204223511_4735677878345442524_n
Σας προσκαλούμε στο εργαστήριο μας “Βιώσιμες πόλεις και συμμετοχή” για να εξερευνήσουμε μαζί τον αντίκτυπο των πολιτικών αποφάσεων στην καθημερινή μας ζωή, τον βαθμό συμμετοχής μας στον σχεδιασμό προτάσεων και τον τρόπο με τον οποίο διαφορετικές εμπειρίες και ταυτότητές μας επηρεάζουν αυτή τη συμμετοχή.
Θα ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά στις βιώσιμες πόλεις και θα απαντήσουμε σε ερωτήσεις όπως:
- Τι σημαίνει για μας συμμετοχή στην βιώσιμη πόλη;
- Ποιες προκλήσεις έχουμε αντιμετωπίσει ή αντιμετωπίζουμε;
- Τι πιθανότητες υπάρχουν για αλλαγή;
Μέσα από διαδραστικές δραστηριότητες, θα εξερευνήσουμε πώς μπορεί να μοιάζουν οι βιώσιμες πόλεις, θα προσδιορίσουμε τις ανάγκες και τα κίνητρά μας για να συμμετέχουμε στη διαμόρφωση σχετικών πολιτικών πιο συστηματικά.
Στόχος του εργαστηρίου μας είναι να ρίξει φως στον τρόπο με τον οποίο οι μοναδικές μας εμπειρίες διαμορφώνουν τη συμμετοχή μας στον σχεδιασμό προτάσεων, κινητοποιώντας μια συζήτηση σχετικά με τις απαραίτητες αλλαγές και τις πιθανές ευκαιρίες συμμετοχής σε διαφορετικά επίπεδα – είτε είναι τοπικό, περιφερειακό, εθνικό είτε εντός της ΕΕ.
Σας περιμένουμε για να ξεκινήσουμε ένα συλλογικό ταξίδι προς την πιο ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών!
Πρόγραμμα 𝟏𝟖.𝟎𝟎-𝟐𝟎.𝟑𝟎:
- Εισαγωγή
- Παιχνίδι BINGO
- Τι είναι πολιτική και τι όχι. Συμμετέχουμε όλοι με τον ίδιο τρόπο;
- Ομαδική εργασία για βιώσιμες πόλεις και συμμετοχή: προσωπικές εμπειρίες, εμπόδια και ευκαιρίες για αλλαγή.
- Σύντομο διάλειμμα
- Συλλογικό έργο τέχνης
- Ποια θα μπορούσε να είναι η θεσμική υποστήριξη σε τοπικό, εθνικό και ενωσιακό επίπεδο για βιώσιμες πόλεις και συμμετοχή
- Ανατροφοδότηση και αξιολόγηση
Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα δοθούν πιστοποιητικά συμμετοχής.
Εγγραφείτε εδώ: https://forms.gle/ZuXHbjJQjzUkV1Kv5
Για ερωτήσεις, επικοινωνήστε με την Αμέρισσα στο giannouli@interaliaproject.com ή καλέστε στο 21 5545 1174
***
Join us to this workshop to explore the impact of political decisions on our everyday life, the degree to which we participate in the design of proposals, and how diverse experiences and identities influence our opportunities to participate.
We'll take a closer look at sustainable cities and address questions like: What does participation in sustainable cities mean to us? What challenges have we encountered or are facing? What possibilities exist for change? Through interactive activities, we'll explore what sustainable cities may look like, define our needs and our motivations to participate in relevant policy making more systematically.
Our workshop's goal is to shed light on how our unique experiences shape our involvement in policy planning, mobilizing a conversation about the necessary changes and potential opportunities for participation on different levels – be it local, regional, national, or within the EU.
Join us to embark on a collective journey towards meaningful civic engagement!
𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐦𝐞 𝟏𝟖.𝟎𝟎-𝟐𝟎.𝟑𝟎
- Introduction
- BINGO game
- What is politics and what is not. Do we all participate in the same way?
- Group work on sustainable cities and participation: personal experiences, obstacles and opportunities for change.
- Short break
- Collective artwork
- What could be the institutional support on local, national, and EU level towards sustainable cities and participation
- Feedback and evaluation
𝐏𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐢𝐬 𝐟𝐫𝐞𝐞 𝐨𝐟 𝐜𝐡𝐚𝐫𝐠𝐞 𝐚𝐧𝐝 𝐜𝐞𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐞𝐬 𝐨𝐟 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐛𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐢𝐝𝐞𝐝.
𝐑𝐞𝐠𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐡𝐞𝐫𝐞: https://forms.gle/ZuXHbjJQjzUkV1Kv5
For questions, contact Amerissa at giannouli@interaliaproject.com or call 21 5545 1174

Location

Author Info

Avatar

Inter Alia NGO

Member since 8 μήνες ago
View Profile
Κατηγορίες:

Inter Alia NGO

Inter Alia is active in the fields of education, advocacy, youth work and culture with the aim to: - Promote and enhance civic action and civil society’s interconnectedness and effectiveness in influencing decision-making at any level; - Empower youth and increase employment opportunities through training, skills development, and civic and social participation; - Confront interpersonal and intergroup stereotypes and enhance intercultural understanding inside and outside the perceived limits of Europe as a means to peace and well-being.

Translate »