Εντάξου στο Δίκτυο Συνεργατών του Uni-ties.gr!

Πρόσβαση σε ακόμα περισσότερα εργαλεία που διευκολύνουν την γέφυρα μεταξύ οργανισμών και νέων που αναζητούν ευκαιρίες!

Διασύνδεση και δυνατότητα συνεργασίας του οργανισμού/φορέα σας με άλλους οργανισμούς/φορείς μέσω κοινής ομάδα slack!

Ξεχωριστή θέση στην σελίδα μας με τους partners και δυνατότητα ανάδειξης σας, σε μελλοντικές μας ενέργειες και δράσεις!

Translate »