Εντάξου στο Δίκτυο Συνεργατών του Uni-ties.gr!

Πρόσβαση σε μοναδικά εργαλεία που διευκολύνουν την γέφυρα μεταξύ οργανισμών και νέων που αναζητούν ευκαιρίες!

Διασύνδεση και συνεργασία του οργανισμού/φορέα σας με άλλους οργανισμούς/φορείς μέσω κοινής ομάδα slack!

Ξεχωριστή θέση στην σελίδα μας με τους partners και δυνατότητα ανάδειξης σας, σε μελλοντικές δράσεις!