Εντάξου δωρεάν στο δίκτυο συνεργατών μας!

Ανάδειξη  των δράσεων και ενεργειών σας προς τους φοιτητές/νέους αλλά και προς ολόκληρης της κοινότητας του Uni.ties

Ξεχωριστή θέση στην σελίδα μας με τους partners και δυνατότητα ανάδειξης σας, σε μελλοντικές μας ενέργειες και δράσεις

Ευκαιρία διασύνδεσης και συνεργασίας του οργανισμού/φορέα σας με άλλους οργανισμούς/φορείς για διαμοιρασμό γνώσης 

Νέες δυνατότητες που θα διευκολύνουν την αποτελεσματική γέφυρα μεταξύ του οργανισμού σας και των νέων/φοιτητών που αναζητούν ευκαιρίες