Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Εντάξου Δωρεάν στο Δίκτυο Συνεργατών του Uni-ties.gr!

Εύκολη και γρήγορη προβολή και διαχείριση των δημοσιευμένων ή των αγαπημένων ευκαιριών σας!

Πρόσβαση σε εργαλεία που διευκολύνουν  την γέφυρα μεταξύ του οργανισμού σας και  των νέων που αναζητούν ευκαιρίες!

Ευκαιρία διασύνδεσης και συνεργασίας του οργανισμού/φορέα σας με άλλους οργανισμούς/φορείς!

Ξεχωριστή θέση στην σελίδα μας με τους partners και δυνατότητα ανάδειξης σας, σε μελλοντικές μας ενέργειες και δράσεις!

Translate »