Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Εντάξου Δωρεάν στο Δίκτυο Συνεργατών του Uni-ties.gr!

Ανάδειξη  των δράσεων και ενεργειών σας προς τους φοιτητές/νέους αλλά και προς ολόκληρης της κοινότητας του Uni-ties

Ξεχωριστή θέση στην σελίδα μας με τους partners και δυνατότητα ανάδειξης σας, σε μελλοντικές μας ενέργειες και δράσεις

Ευκαιρία διασύνδεσης και συνεργασίας του οργανισμού/φορέα σας με άλλους οργανισμούς/φορείς για διαμοιρασμό γνώσης 

Νέες δυνατότητες που θα διευκολύνουν την αποτελεσματική γέφυρα μεταξύ του οργανισμού σας και των νέων/φοιτητών που αναζητούν ευκαιρίες