Ποιοι είμαστε

Η διεύθυνση της ιστοσελίδας μας είναι: https://uni-ties.gr

To uni-ties.gr συλλέγει προσωπικές και μη προσωπικές πληροφορίες για αυτό τον ιστότοπο. To uni-ties.gr δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητο των χρηστών του. Δημιουργήσαμε αυτή τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για να περιγράψουμε και να εξηγήσουμε στους χρήστες την πρακτική μας σχετικά με τη συλλογή πληροφοριών.

Στοιχεία επικοινωνίας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με την πρακτική συλλογής πληροφοριών του uni-ties.gr που περιγράφεται σε αυτή τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, στείλτε ένα μήνυμα e-mail στο info@uni-ties.gr

Οι τύποι προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε

To uni-ties.gr  συλλέγει προσωπικά και άλλα δεδομένα από πρόσωπα και εταιρείες/οργανισμούς. To uni-ties.gr μπορεί να συλλέξει τους ακόλουθους τύπους δεδομένων:

 • Όνομα
 • Διευθύνσεις e-mail
 • Όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης για τους λογαριασμούς που δημιουργούνται σε αυτόν τον ιστότοπο
 • Συμπεριφορά και προτιμήσεις αναζήτησης εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της καταγραφής των αναζητήσεων που κάνουν οι επισκέπτες σε αυτόν τον ιστότοπο
 • Πληροφορίες σχετικά με τις συσκευές που ένας επισκέπτης χρησιμοποίησε για να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο
 • Σελίδες και διευθύνσεις URL που παραπέμπουν τους επισκέπτες σε αυτόν τον ιστότοπο και σελίδες και διευθύνσεις URL στις οποίες οι επισκέπτες βγαίνουν όταν φεύγουν από αυτόν τον ιστότοπο
 • Ημερομηνίες και ώρες επισκέψεων σε αυτόν τον ιστότοπο
 • Πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες που πραγματοποιούνται σε αυτόν τον ιστότοπο
 • Γενική γεωγραφική τοποθεσία (όπως χώρα και πόλη) από την οποία ένας επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο
 • Τους όρους αναζήτησης που χρησιμοποιούν οι επισκέπτες για να φτάσουν σε αυτόν τον ιστότοπο

To uni-ties.gr  δεν επιδιώκει τη συλλογή προσωπικών δεδομένων που αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνική καταγωγή, πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα με σκοπό τον μοναδικό προσδιορισμό ενός φυσικού προσώπου, δεδομένα σχετικά με την υγεία ή δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό ενός φυσικού προσώπου.

Σκοποί της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

To uni-ties.gr  επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των προσώπων της ΕΕ στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα για τους εξής σκοπούς:

 • Παροχή των υπηρεσιών μας.
 • Εγγραφή, διαχείριση και διατήρηση λογαριασμών χρηστών στον ιστότοπό μας.
 • Διατήρηση μιας καταγραφής των εργασιών που ο επισκέπτης βλέπει ή στις οποίες υποβάλει αίτηση σε αυτόν τον ιστότοπο.
 • Ενημέρωση των επισκεπτών σε αυτόν τον ιστότοπο για σχετικές δημοσιεύσεις ευκαιριών που μπορεί να τους ενδιαφέρουν.
 • Παροχή των διαχειριστικών ειδοποιήσεων ή επικοινωνιών που ισχύουν για τη χρήση αυτού του ιστότοπου.
 • Παροχή υποστήριξης των χρηστών του ιστοτόπου καθώς και χειρισμό τεχνικών προβλημάτων.
 • Επικοινωνία με τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα και παροχή σε αυτά πληροφοριών που, σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι στοχευμένες για τα ενδιαφέροντά τους (όπως σχετικές υπηρεσίες, εκπαιδευτικές ή άλλες ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης)
 • Παροχή στα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα της δυνατότητας επικοινωνίας μαζί μας μέσω των ιστολογίων μας, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και άλλων διαδραστικών μέσων,
 • Διαχείριση της συμμετοχής στις εκδηλώσεις μας και άλλες προωθητικές ενέργειες.
 • Ανάλυση τάσεων και στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση από μέρους των επισκεπτών αυτού του ιστότοπου, των εφαρμογών για κινητά και των πόρων για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και των εργασιών που έχουν προβληθεί ή στις οποίες έχουν υποβληθεί αιτήσεις σε αυτόν τον ιστότοπο.
 • Βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων της μηχανής αναζήτησης του ιστότοπου.
 • Προστασία και πρόληψη απάτης, μη εξουσιοδοτημένων συναλλαγών, αξιώσεων και άλλων υποχρεώσεων και διαχείριση της έκθεσης σε κινδύνους, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης δυνητικών χάκερ και άλλων μη εξουσιοδοτημένων χρηστών.
 • Συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις, δικαστικές αποφάσεις, νομικές διαδικασίες, αιτήματα εγγράφων και τα πρότυπα του κλάδου και τις πολιτικές μας.

Περίοδος διατήρησης

Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται από το uni-ties.gr για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν.

Δικαιώματα προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση, διόρθωση και διαγραφή των προσωπικών σας πληροφοριών που έχουμε συλλέξει. Επίσης, δικαιούστε να περιορίσετε ή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας από εμάς και να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία των δεδομένων σας από εμάς. Για να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα, όπως προβλέπεται από τον ισχύοντα νόμο, υποβάλετε αίτημα στο info@uni-ties.gr ή στην επίσημη φόρμα επικοινωνίας του ιστότοπου μας.

Παρακαλούμε να μας βοηθήσετε να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας ακριβή, ενημερώνοντάς μας αμέσως για τυχόν αλλαγές προσωπικών πληροφοριών.

Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης

Τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα των οποίων η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση μπορεί να αποσύρουν τη συγκατάθεση αυτή ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, το uni-ties.gr δεν θα είναι σε θέση να παρέχει ή να συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες στο πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα.

Αλλαγές στην παρούσα δήλωση

Μπορεί να ενημερώνουμε αυτή τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ώστε να αντανακλά τις αλλαγές στις πρακτικές μας σχετικά με τις πληροφορίες. Εάν προβούμε σε οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτή τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, θα ειδοποιήσουμε τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα μέσω ειδοποίησης σε αυτόν τον ιστότοπο καθώς και στην εφαρμοστέα ημερομηνία. Προτρέπουμε τους Επισκέπτες του Ιστότοπου, τις Επιχειρηματικές Επαφές και τους λοιπούς να παρακολουθούν περιοδικά αυτή τη σελίδα για τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου μας.