Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Youth Empowerment Center

Member since 5 μήνες ago

  • 0 Listings

About

Το Κέντρο Ενδυνάμωσης Νέων αποτελεί μια οργάνωση Νεολαίας από την Θεσσαλονίκη. Η οργάνωση ασχολείται ως φορέας αποστολής και διοργάνωσης Ευρωπαϊκών σχεδίων Νεολαίας που άπτονται ζητημάτων όπως η βιώσιμη ανάπτυξη, η καταπολέμηση των διακρίσεων, η κοινωνικής ένταξη ευάλωτων ομάδων, η δημοκρατική εκπαίδευση και η έννοια του ενεργού πολίτη. Σε τοπικό επίπεδο υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα μέσω μεθόδων μη τυπικής εκπαίδευσης, ενώ παράλληλα υποστηρίζει ομάδες Νέων ώστε να δημιουργήσουν και να υλοποιήσουν τα δικά τους σχέδια.

Contact Info

Translate »